keyvisualHome
Komende activiteiten
Terugblik
Opgave mail adres
Opgave formulier
ANBI
Hoe het begon ....
Werkgroepen
Vechtkronieken
Vereniging & Bestuur
Lid worden
Andere HK's
Onze dorpen
Wandelroute
Disclaimer
Overzicht site

 

TERUGBLIK

9 september 2017 - Open Monumentendag
Het algemene thema was "Boeren, Burgers en Buitenlui". In dat kader was er veel te beleven tijdens Open Monumenten Dag. 
Op het kerkplein stond een stand van de Historische Kring waarin diverse publicaties ter inzage lagen. Ook kon men zich aanmelden voor het beklimmen van de kerktoren. Heel bijzonder was de aanwezigheid van het brandweerkorps Loenen met oude foto's en materialen en natuurlijk de bijbehorende verhalen. Ook de Grote Kerk was voor publiek opengesteld en daar kon de schilderijen expositie bekeken worden. 

Het hoogtepunt van de dag was de in gebruikname van de Vroeger en NU wandeling door het onthullen van één van de borden ter hoogte van de grote kerk. Een initiatief van de Dorpsraad Loenen aan de Vecht waaraan de HK Loenen vol enthousiasme heeft meegewerkt. De opening is officieel geopend door wethouder Franko Zivkovic. 

Parallel aan deze activiteiten werd ook het 10 jarig jubileum van de gerestaureerde molen De Hoop gevierd met de ingebruikname van een gloednieuwe maalinstallatie. 

In Loenersloot was het slot opengesteld voor rondleidingen, in Vreeland kon de St. Nicolaaskerk bezichtigd worden en ook daar kon de toren beklommen worden.  De molen de Ruiter was geopend in Vreeland. En in Nieuwersluis kon men gezellige theetuin bezoeken en op het fortterrein rondlopen. 

Hieronder een sfeerimpressie van de Open Monumenten Dag 2017. 

 

 

 


De stand van HK Loenen met foto's en materaal van de brandweer (alle foto's: Peter Thiemann)

 

 

 

Officiële onthulling van een bord van de "Vroeger en Nu" wandeling door wethouder Zivkovic
in aanwezigheid van Simone Bombarda (vz Dorpsraad), Wouter Pijzel (vz. HK Loenen) en
Willem Mooij (kenner van Loenens historie) 

 

 

De verkorte wandeling eindigt bij eetcafe De Heeren 

 

 

 

4 september 2017 - voorbereiding Monumenten Dag 
Eén van de activiteiten voorafgaand aan Open Monumenten Dag is het bevestigen van de borden van de wandelroute op diverse plaatsen in Loenen aan de Vecht. Vanzelfsprekend heeft de Historische Kring op verschillende manieren medewerking verleend aan dit initiatief vanuit de Dorpsraad. Bijgaand een foto waarop Juliëtte Jonker en Willem Mooij de borden langs de route aan het bevestigen zijn.

De borden zijn zo opgehangen dat je op het bord een afbeelding uit het verleden kan zien met toelichtende tekst en als je dan opkijkt dan zie je het heden.

Hieronder: Bij de Grote Kerk is een foto uit 1945 van de kerkbrand op het bord afgebeeld. 
 

 

1 juli 2017 - Excursie Angstel
Op 1 juli begaven zich een twintig personen per fi ets naar twee markante punten langs de Angstel: de Boerderij Het Hondert en het oude voetveer op de hoek van Geuzensloot en Angstel. Uit de vele reacties achteraf bleek hoezeer de excursie op prijs was gesteld. Alle lof voor Jacob & Nienke Boxhoorn en Huibert & Joyce Stoof, zowel vanwege betoonde gastvrijheid als voor de rondleidingen! 

 

 

17 juni 2017 - Excursies Gunterstein 
Op 17 juni en 15 juli brachten in totaal veertig personen een bezoek aan het landgoed Gunterstein. Beide excursies waren volgeboekt. Mevrouw Koole-Quarles van Uff ord leidde ons rond in haar statige en prachtige woning. Daarbij vertelde ze op een boeiende manier hoe de restauratie in drie jaar tijd tot stand kwam. Uit haar verhaal bleek haar grote betrokkenheid bij de historie van het familielandgoed o.a. in de keuzes die er gemaakt moesten worden. Ook de samenwerking met aannemers en kunstenaars met aandacht voor de details, geïllustreerd met anekdotes, gaven ons een goed beeld van wat er bij zo’n proces allemaal komt kijken. Daarna wandelden we onder leiding van de tuinbaas door de verschillende tuinen. Hij maakte ons op bevlogen wijze attent op doorkijkjes, oude en nieuwe bomen, struiken en planten. Zijn liefde voor dit landgoed bleek o.a. uit zijn vurige wens voor het herstel van de fontein, die ooit de tuinen heeft gesierd

 

(foto: Stephen van Santvoort)

 

7 juni 2017 - Presentatie “Vervoer in Vroeger Tijden”
Toen werd deze presentatie in ’t Web gegeven. In twee uur tijd werden de aanwezigen aan het hand van vele foto’s en afbeeldingen door ca. 100 jaar vervoer geleid. Vervoer in allerlei vormen. Van kinderwagens tot autobussen, van recreatief gebeuren tot en met beroepsgoederen vervoer, te land, te water en één keer een vliegtuig.

Eén plaat uit de presentatie willen we u niet onthouden.  Het betreft een afbeelding van een zgn. Mallejan, die gebruikt werd om bomen te vervoeren.

Bijgaande foto is in 1934 gemaakt op de Rijksstraatweg. Achter het paard Arie Versloot jr., achter de mallejan Arie Versloot sr.

 

7 april 2017 - Terugblik op een avond in Nederhorst den Berg
Normaal gesproken staat hier iets dat we binnen onze Kring gedaan hebben. Bij deze een terugblik op een activiteit die buiten onze Kring plaatsvond. Door Willem Mooij en Maarten Bootsma (werkgroep Historisch Beeldmateriaal) werd een presentatie over het thema WATER gehouden in Nederhorst den Berg. De presentatie WATER was in de eigen Kring in 2015 gedaan en van de HK Nederhorst den Berg kwam het verzoek of dat verhaal ook daar gepresenteerd kon worden. Dat kon. Maar…. Het lag voor de hand om het Loenense deel wat kleiner te maken en de presentatie te verrijken met materiaal uit Nederhorst. Dat is goed gelukt. HK Nederhorst den Berg heeft veel fotomateriaal dat ook nog eens heel toegankelijk is dus met hulp van de collega’s daar is een presentatie WATER gemaakt die eigenlijk van Breukelen tot Weesp liep. Zo’n 50 mensen hebben de presentatie bijgewoond. 

Zo’n verhaal levert ook altijd wat op. Zo kwam naar voren dat een voor ons onbekend schip (zie foto) opeens toch een naam kreeg. Dit motorschip op de Vecht heette namelijk "de Kraai".

 

9 maart 2017 - Algemene ledenvergadering
In het Dorpshuis van Vreeland vond de 23e Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Loenen plaats. Door middel van de Nieuwsbrief mei 2017 zijn de leden hier verder over geïnformeerd. 

Na de pauze volgde een lezing van mevrouw B. Koole-Quarles van Ufford. 
Circa 55 personen waren hierbij aanwezig. Ook voor degenen die een leven lang in deze omgeving hebben gewoond, was het nieuw dat de omvang van het landgoed nu groter is dan bij de stichting een paar eeuwen geleden. Het werd allen duidelijk hoe veel er komt kijken om de exploitatie enigszins sluitend te krijgen. Heel boeiend was ook het overzicht van de recent voltooide restauratie van het kasteel. De bijeenkomst werd gesloten met een woord van dank door Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter van de Activiteitencommissie.  

 

12 december 2016 - Thema-avond “Bouwen en (Ver)bouwen in de Vechtstreek”
Op maandag 12 december vond in ’t Web een presentatie plaats in het kader van het jaarthema van de Stichting Vechtsnoer. Door Juliette Jonker werd een presentatie gegeven met veel beeldmateriaal over een aantal kenmerkende panden binnen ons werkgebied. De avond begon met het bekende kopje koffi  e of thee dat door de vereniging aan de bezoekers werd aangeboden. Het werd een reis in ruimte en tijd. Het ging van Nigtevecht, naar Loenersloot en Vreeland, naar Loenen en Nieuwersluis; het ging ook van de twaalfde eeuw tot het heden. Zowel kastelen, buitenplaatsen als winkelpanden kwamen aan bod. Hierbij werd gebruik gemaakt van het beeldmateriaal van de heer Willem Mooij, en ook uit de verzameling van eigen kring. De ruim 80 bezoekers luisterden geboeid en soms ook verbaasd naar de vele feiten die per bouwwerk de revue passeerden, en kregen zo inzicht in hoe bouw en verbouw tot de huidige situatie leidden. Met een daverend applaus werd Juliette bedankt en er werd nog lekker nagepraat door een aantal van de aanwezigen.

 

24 november 2016 - Onthulling informatiebord Boomstamkano
Op 24 november vond de onthulling plaats van een informatiebord aan de Garstenstraat te Nigtevecht. Het bord markeert de plaats waar in 1987 bij de aanleg van een tochtsloot ter plaatse een boomstamkano werd gevonden, die vermoedelijk van rond 600 voor Chr. dateert. Wethouder Franco Živković-Laurenta voltrok de onthulling. Daarna poseerden de lokale initiatiefnemers, Erik Roukens en Raymond Vonk samen met de wethouder hierbij vergezeld door de heren Peer Vrakking (gemeente Stichtse Vecht) en Arie vd Meent.

 

 

Peter de Boer, archeoloog, ODRU (Omgevingsdienst regio Utrecht) vertelde over het unieke van deze boomstamkano. Er zijn er maar enkele in Nederland gevonden. Hij wilde in het midden laten of we ons inderdaad bij een oude loop van de Vecht bevonden , zoals op het bord te lezen staat, of in een gebied dat door doorbraken in de oeverwal van tijd tot tijd overstroomde.

Het bord zelf bevat naast informatie ook afbeeldingen. Het initiatief om deze plaats te markeren brengt de vondst van bijna dertig jaar geleden dichter bij heel de Nigtevechtse bevolking.

Het was een gelukkige samenloop van omstandigheden dat de Vechtkroniek van dit voorjaar de achterpagina aan de boomstamkano had gewijd.

 

Donderdag 6 oktober 2016:  
Lezing over de tafelcultuur in Nederland door de eeuwen heen.

Op donderdagavond 6 oktober 2016 verzorgde mevrouw dr. Jet Pijzel-Dommisse in Kasteel Sypesteyn te Loosdrecht voor ongeveer 50 deelnemers een boeiende lezing over tafelcultuur in Nederland door de eeuwen heen. Het kasteel was sfeervol verlicht en we werden zeer gastvrij ontvangen. Al met al een zeer geslaagde avond.
 

 

Jet Pijzel was een van de samenstellers van de tentoonstelling “Vier eeuwen tafelcultuur” in het Haagse Gemeentemuseum van 17 oktober 2015 tot 28 februari 2016. Na de lezing konden we de 3D geprinte suikerwerken (speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt) en het beroemde Loosdrechts porselein van het Kasteel bewonderen. Indien u geïnteresseerd bent in het naslagwerk verwijzen wij u naar de publicatie ter gelegenheid van de genoemde tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag. Auteurs: Jet Pijzel-Dommisse, Barend J. van Benthem, Nicolaas W. Conijn, Lizet Kruyff , Eva Schimmelpenninck-Hartman, Marleen Willebrands, Sanny de Zoete Fotografie: Erik en Petra Hesmerg “Nederland dineert – vier eeuwen tafel-cultuur”. Uitgever: Waanders Uitgevers Zwolle, Gemeentemuseum Den Haag, 2015 ISBN: 978 94 6262 057, hard cover, 21 x 26 cm, 386 p., 450 illustraties in kleur en zwart-wit.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende links:
http://sannydezoete.nl/winkel/boek-nederland-dineert-vier-eeuwen-tafelcultuur
http://www.waandersdekunst.nl/nederland-dineert-vier-eeuwen-tafelcultuur.html

 

Vrijdag 11 november 2016: Bezoek Archief Utrecht
Op vrijdag 11 november 11.00 uur bezocht de Historische Kring Loenen  het Utrechts Archief, dit archief bewaart de geschiedenis van de provincie en de stad Utrecht. In de collectie van dit archief vindt u o.a. vele foto’s, films, oude tekeningen, prenten en kaarten. U wordt rondgeleid door een gids die u meeneemt naar de diverse prachtig ingerichte ruimtes. Binnenkort ook hier een verslag van.

 

 

10 september 2016:  Open Monumenten dag
Een zeer geslaagde Monumentendag 2016 met overal zeer veel bezoekers.
Volop muziek, veel pannenkoekeneters, torenbeklimmers en waarbij ook de stand van de Historische Kring Loenen goed werd bezocht en zich aardig wat nieuwe leden aangemeld hebben. 

Bijgaand een paar foto's van het optreden van het Leerorkest Stichtse Vecht onder leiding van mw. Liesbeth Meijlemans op het Kerkplein aan de Dorpsstraat én van het concert, later die dag, in de overtuin van de buitenplaats Bijdorp.

 

 

 

 

 

Top
HK Loenen | griffioen.sander@gmail.com