Historische Kring Loenen

 
 

Activiteiten

Voor alle lezingen en excursies geldt:
Als u ter plekke lid wordt betaalt u de "ledenprijs".

In de Nieuwsbrief onder het kopje vooruitblik staat dat in de loop van 11 maart het mogelijk is u via de website aan te melden. Dit is gedaan omdat de nieuwsbrief niet overal op hetzelfde moment bezorgd wordt. Hierdoor hebben leden die de nieuwsbrief het eerst in hun bezit hebben een voordeel, zij kunnen zich eerder inschrijven, boven leden die op dat moment de nieuwsbrief nog niet in hun bezit hebben.

Inschrijven via het secretariaat is niet mogelijk!

Voor elke inschrijving geldt dat de inschrijving pas geldig is, wanneer het bedrag, onder vermelding van de activiteit, overgemaakt is naar de bankrekening van de HKL.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezing Herberg De Kampioen (Nieuwersluis) – door Juliette Jonker-Duynstee
In aansluiting op de ALV zal Juliette Jonker-Duynstee een lezing geven over Herberg De Kampioen in Nieuwersluis, tegenwoordig Bistrotel ’t Amsterdammertje.
De Kampioen is misschien wel de oudste herberg aan de Vecht, gelegen aan het belangrijke waterknooppunt van de Vecht en de Nieuwe Wetering. Hier lag al in de 15de eeuw een sluis. En een sluis - waar boten moesten wachten - was altijd een gunstige plek om een herberg te beginnen. Zeker toen vrijwel alle trekschuitverkeer van en naar Amsterdam over de Nieuwe Wetering ging, was deze plek een lucratieve locatie om mensen van een drankje en een hapje te voorzien. De herberg kent dus een lange en rijke geschiedenis, die met veel mooie afbeeldingen uit de doeken wordt gedaan.

Collectie Het Utrechts Archief / 13891

Datum: donderdag 6 april 2023, 20.30 uur (aansluitend op de ALV)
Locatie: Dorpshuis Vreeland, Fetha 16, 3633 CT Vreeland. 
Kosten: Gratis voor leden, € 3,- voor niet-leden (u kunt ter plaatse lid worden)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Lezing en rondleiding in de gerestaureerde Grote Kerk (Loenen aan de Vecht)  
onder leiding van Maarten Bootsma

De afgelopen jaren heeft in de Grote Kerk in Loenen een omvangrijke restauratie en verbouwing plaatsgevonden. Daarbij zijn er 3 pijlers geweest waar het project om draaide: restauratie, multifunctionaliteit en verduurzaming. De wens van de kerkelijke gemeente was om het gebouw klaar te maken voor de toekomst en inzetbaar te maken voor het hele dorp. Het gebouw is prachtig gerestaureerd, verduurzaamd én multifunctioneel gemaakt. Het resultaat overtreft alle verwachtingen. Nu ook de glas in lood ramen in het koor geplaatst zijn is ‘het mooiste gebouw van Loenen’ zoals Maarten Bootsma het omschrijft klaar.
In de lezing van Maarten Bootsma komen de historie van de laatgotische kerk, de restauratie en het verbouwtraject aan de orde. Aansluitend verzorgt Maarten een korte rondleiding in de kerk.

Het kunstwerk in het Koor van de Grote Kerk  (foto Maarten Bootsma)  

Datum: zaterdag 22 april 2023, aanvang 14.00 uur, duur ca 1,5 uur
Locatie: Grote Kerk, Dorpsstraat 49, Loenen aan de Vecht
Kosten: € 3,- voor leden en € 6,- voor niet leden, kinderen gratis
Voor aanmelden op button klikken  AANMELDEN  
Maximaal 30 deelnemers
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fietsexcursie Loenderveen, wegens succes herhaald 

onder leiding van Sander  Griffioen
Voordat we gaan fietsen vertelt Sander Griffioen eerst iets over droge en de natte vervening, over verschillen tussen de Loenderveense plas en de Wijde Blik, over de reconstructie van de Bloklaan onder leiding van Anton Mussert.
Daarna stappen we op de fiets. Onder leiding van Sander gaan we op een heel ander manier naar dit gebied kijken.

Loenderveense molen - foto RHC Vecht en Venen - JosPé

We fietsen via Oud Over naar de Lambertszkade. Onderweg stoppen we even bij het punt waar ooit de Loenderveense Vaart op de Vecht uitkwam, en even later bij de Molenvliet met uitzicht op de Loenderveense Molen. Eenmaal bij het vogeluitkijkpunt op de kade aangekomen, gaat Wendela Sandberg en/of Bert Ypey ons vertellen over het wonen aan de kade, over schoonheid en bedreigingen (blauwalg en de rivierkreeft, en snode plannen die onder druk van protesten plannen bleven).

Bij mooi weer en voldoende energie lopen we een eindje de Kromme Rade op. Op de weg naar huis houden we even stil op een aantal punten die in briefing aan de orde kwamen, zoals op het Jaagpad bij de éénsprietbrug (waarvan er maar enkele zijn in Nederland).

‘Loenderveense Molen’ met onderschrift Bron: RHC Vecht en Venen, foto: JosPé

Datum: 27 mei 2023, aanvang 13.30

Locatie: start met ‘briefing’  op Rijksstraatweg 77, Loenen aan de Vecht
Kosten: gratis voor leden en € 3,- voor niet leden
Voor aanmelden op button klikken  AANMELDEN  
Maximaal 16 deelnemers