Historische Kring Loenen

 
 

Ons bestuur


 Onze bestuursleden

mw. Juke van Niekerk - voorzitter
Mw. Desirée Gerritsen - secretaris
Dhr. Bert IJpeij - penningmeester
Mw. Janneke Kolijn - activiteiten
Dhr. Peter Thiemann - PR-Nieuwsbrief
Mw. Micha Cluysenaer - Beeld & Geluid

Bankrelatie: 
Rabobank Hilversum, Vecht en Plassen
Bankrekeningnummer (IBAN): 
NL53RABO 0310 6540 17