Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 600 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden

____________________________________

In memoriam Willem Mooij (2 augustus 1931 – 29 juni 2024)
Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid Willem Mooij. Onderstaande In Memoriam van Juliette Jonker-Duynstee geeft een beeld van Willem als mens en zijn onschatbare waarde voor onze vereniging en de geschiedschrijving van Loenen. We zijn hem enorm dankbaar en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur Historische Kring Loenen

Willem Mooij tijdens de presentatie "Oorlogsgetuigen" op school samen met burgemeester Mirjam van 't Veld (2012)

Van onschatbare waarde….
Een baken in onze vereniging is niet meer. Willem Mooij is in de nacht van vrijdag op zaterdag 29 juni overleden, nadat hij vijf dagen eerder was getroffen door een herseninfarct. Willem is gestorven in het harnas: de dag voor zijn infarct fietste hij nog naar molen De Hoop voor zijn wekelijkse koffieochtend op de zaterdagmorgen. Hij bezocht nog regelmatig het archief en kwam tot op het laatst steevast langs bij zijn vaste adresjes in Loenen en Vreeland voor een kopje koffie, een praatje, het afgeven van een kopie van een archiefstuk of om een oude foto in te laten scannen. Zijn grote familie, zijn vele vrienden en de HKGL zullen hem enorm gaan missen, zijn sterke persoonlijkheid, zijn grappen, zijn diepgaande kennis van Loenen en haar inwoners.

Willem werd op 2 augustus 1931 op de hoek van de Dorpsstraat en de Bredestraat geboren als oudste zoon van Frank Mooij en Marretje Tollenaar. Toen hij nog een baby was brak daar brand uit, net op tijd kon de kleine Willem gered worden. Een artikel in de Vechtkroniek over deze brand, decennia later, gaf hij dan ook de toepasselijke titel: “Mijn wiegje schroeide al…”. Wellicht dat hierdoor een latere passie in zijn leven de vrijwillige brandweer werd, waar hij vele jaren actief was.
In zijn werkzame leven assisteerde Willem aanvankelijk zijn vader als behanger-stoffeerder, later ook als woninginrichter. Er kon geen buitenplaats of ander monument aan de orde komen of hij had er ooit zeil of vloerbedekking gelegd, behangen of een zonnescherm gemaakt. Daarnaast hielp hij zijn vader in diens nevenfunctie van begrafenisondernemer, een taak die Willem na twaalf jaar als hulp nog 22 jaar als zelfstandig begrafenisondernemer heeft uitgevoerd.
Na zijn pensionering ontdekte Willem, die van zijn vader ook de interesse in plaatselijke geschiedenis en het verzamelen van prentbriefkaarten e.d. geërfd had, het plezier van spitten in het archief. Dat zat toen nog in Beek en Hoff in Loenen, later in Breukelen. Jarenlang was hij hier elke donderdagochtend, speurend naar archiefstukken, raadsnotulen uit de 19de eeuw lezend, op jacht naar juiste geboorte- en sterftedata van personen. Dit werk, in combinatie met zijn kennis van Loenen en haar inwoners, zou een onmisbare factor blijken voor de Vechtkroniek, waar hij eind 1999 als redactielid toetrad. Op basis van zijn zorgvuldige archiefonderzoek schreven de andere redactieleden hun artikelen. Wij mogen wel stellen dat Willem van onschatbare waarde is geweest voor de geschiedschrijving van Loenen. Niet alleen in de honderden artikelen die er op basis van zijn onderzoek verschenen, maar ook door zijn boeken: Focus op Loenen (2002, met Juliette Jonker-Duynstee) en De luchtwachtpost van Loenen (2008, met Kees de Kruijter). Daarnaast was hij een geestig en niet onverdienstelijk verhalenverteller en dichter, waarvan een aantal resultaten ook in boekvorm gebundeld zijn.
Voor zijn grote betekenis voor Loenen en omgeving werd Willem in 2001 benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Voor velen in Loenen was hij veel meer van dat: hij was de ongekroonde koning van ‘zijn’ Loenen en van de geschiedschrijving van de petites histoires in en rond zijn geliefde dorp.
In de komende Vechtkroniek zal een interview met Willem verschijnen, dat Aleid Smid op zijn verzoek in 2020 met hem hield. Bedankt voor alles wat je voor de Historische Kring Loenen en zoveel mensen om je heen betekend hebt Willem, je naam zal voor altijd verbonden blijven aan zoveel artikelen, wij zullen je niet vergeten.
Juliette Jonker-Duynstee 

____________________________________

 

Van de bestuurstafel:  terugblik ALV

De Grote Kerk in Loenen vormde een schitterende entourage voor onze ledenvergadering van 21 maart jl. Een prettig verlopen ALV die was overgoten met een lustrumsausje vanwege het 30 jarig bestaan. De vergadering werd ruim bezocht. De penningmeester meldde in zijn financieel jaarverslag over 2023, bevestigd door de kascommissie, dat de HKGL er financieel goed voor staat. Invulling van bestuursfuncties is ingewikkeld. Zo nam het bestuur na 9 jaar afscheid van secretaris Desirée Gerritsen. Als dank voor haar inzet ontving zij een mooi pakket van Prinselijk Proeven. Helaas is er nog geen opvolging voor deze rol binnen het bestuur. Datzelfde geldt voor de functie van voorzitter. Als er leden zijn, die bereid zijn wat tijd in de vereniging te steken, zijn zij van harte welkom binnen het bestuur. Dit jaar gaat de HKGL investeren, o.a. in modernisering van de website, zodat informatie makkelijker terug te vinden is.

Namens de lustrumcommissie gaf Jan-Willem van der Linden een enthousiaste pitch over dé lustrumactiviteit van 2024, de pubquiz op 1 mei, die de HKGL in nauwe samenwerking met de Oranjevereniging Loenen aan de Vecht organiseert. Er wordt veel verwacht van de onderlinge ‘strijd’ tussen de teams uit de verschillende kernen van de voormalige gemeente Loenen. Aanmelden is niet nodig en iedereen kan meedoen, maximale teamgrootte is 5 personen.

Zoals eerder gemeld wordt de nieuwsbrief vanaf nu ook per mail verstuurd. Op relatief korte termijn zal de fysieke uitgave verdwijnen. Zie hierover bericht verderop in deze nieuwsbrief.
De ledenvergadering heeft de nieuwe opzet van de contributies 2024 goedgekeurd. Geen verhoging, maar een kleine aanpassing zoals hieronder vermeld staat:
- Standaard contributie: € 19,-
- Gezinslid: € 8,-
- Administratiekosten (indien geen automatische incasso): € 2,- extra
- Portokosten (indien verzending Vechtkroniek per post, 2x / jaar): € 4,50 extra

---------------------------------------------------

Wilt u meer weten over onze Beeldbank ?  Klik hier
---------------------------------------------------


De HK-Loenen zoekt enthousiaste vrijwilligers die ons team komen versterken.

De activiteitengroep van de Historische Kring Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die interesse en affiniteit hebben in de historie van onze mooie omgeving.
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij actief willen meedenken en meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de Historische Kring Loenen.
Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over onderwerpen uit ons aandachtsgebied. Ook het organiseren en/of voorbereiden van een excursie naar locaties of gebouwen, behoort tot het aandachtsgebied van de activiteitengroep. Daarnaast kan het bemensen van onze stand tijdens manifestatie(s) zoals Jaarmarkten, historische festivals of Open Monumentendag (OMD) tot de activiteiten behoren. Voor meer informatie rond het werk als vrijwilliger bij de activiteitengroep, kan contact worden opgenomen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL (tel. 06-54207470 ).
---------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • Rechts op alle schermen kunt u een verkorte agenda zien en doorklikken naar "activiteiten" en hier kunt u ook doorklikken naar de meest recente "nieuwsbrieven". 
  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in de rubriek (Activiteiten). De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Onder "terugblik" kunt u zien welke activiteiten we in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Vechtkroniek & Nieuwsbrief) maar ook de meest recente Nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden. 
  • Onder "Beeld" kunt u o.a. onze beeldbank aantreffen. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.