Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 650 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden. 

----------------------------------------------------

De lezing "Drususgrachten" die op 29 oktober gehouden zou worden gaat niet door en wordt vanwege de ontwikkelingen rond Covid-19 verzet naar 2021.  Zie ook "lezingen en excursies"


Van de bestuurstafel.... 

Het Coronavirus houdt Nederland in zijn greep, elke dag horen we en kunnen we lezen dat het Covid-19 virus nog lang niet verdwenen is. Nu de overheid blijvend adviseert om 1,5 meter afstand te houden, zijn veel activiteiten gestopt of worden anders georganiseerd (buiten, digitaal, aanmelden enz) Zo zijn ook een aantal activiteiten die wij gepland hadden, zoals “75 jaar Bevrijding”, en “de Excursie naar het Castellum Hoge Woerd” als gevolg van overheidsmaatregelen tijdelijk niet door gegaan en verplaatst naar 2021. 
De lezing over de Drususgrachten wordt verplaatst naar het najaar 2021.
Eventuele betalingen voor deelname aan afgezegde excursies blijven geldig. Indien verplaatste excursies uiteindelijk geen doorgang vinden, dan zal het betaalde bedrag worden gerestitueerd. 
Nu het virus een tweede golf van besmettingen veroorzaakt, is het voor de Historische Kring Loenen onmogelijk om nieuwe excursies te organiseren, simpelweg omdat toegang tot historische locaties gebonden is aan beperkte toegang en veelal op tijdsplanning. 
Zodra er meer bekend is over eventuele doorgang van activiteiten cq. nieuwe activiteiten georganiseerd kunnen worden, zal dit kenbaar gemaakt worden via deze website.

----------------------------------------------------

De Historische Kring Loenen zoekt: Nieuwe vrijwilligers
Voor de activiteitengroep zijn we op zoek naar twee enthousiaste nieuwe vrijwilligers, die actief willen
meedenken en meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de historische kring.
Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over historische onderwerpen uit ons aandachtsgebied of een excursie naar historische locaties en of gebouwen.
Ook het bemensen van onze stand tijdens historische manifestatie(s) zoals Open Monumentendag (OMD) of Jaarmarkten, behoort tot de activiteiten. Voor nadere informatie kunt u hierover contact opnemen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL 
(tel. 06-54207470 ).----------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in deze rubriek (Home). 
  • De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Tijdschrift Vechtkroniek) 
  • We werken aan het opzetten van een beeldbank (Beeld); nog niet gereed.  Werk in uitvoering. 
  • Dat geldt ook voor de rubriek Educatie waarin we materiaal voor o.a. scholieren willen zetten. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.