Historische Kring Loenen

 
 

Weerbaar Water

 

PROJECT WEERBAAR WATER AFGESLOTEN

REMISE FORT NIEUWERSLUIS HEEFT NIEUWE FUNCTIE

 

Remise E op Fort Nieuwersluis is op donderdag 16 februari jongstleden in gebruik genomen als startlocatie voor de rondleidingen van Natuurmonumenten. Burgemeester Reinders van Stichtse Vecht opende dit gebouw tijdens een feestelijke bijeenkomst. Vanaf die dag kunnen deelnemers aan de rondleidingen niet alleen op een toepasselijke plek het verhaal van de Hollandse Waterlinies beluisteren, maar ze kunnen ook een kijkje nemen in de munitieruimtes in de kelder van dit gebouw.


Bijdrage Historische Kringen
De aanpassing van de remise tot startlocatie is mede mogelijk gemaakt door de Historische Kringen van Maarssen, Breukelen en Loenen. Eind 2018 startten de drie Historische Kringen het project Weerbaar Water met als doel de inwoners van Stichtse Vecht te betrekken bij de -toen nog- toekomstige UNESCO Werelderfgoed-status van de Nieuwe Hollandse Waterlinie én Fort Nieuwersluis. Veel activiteiten in het kader van Weerbaar Water gingen door, maar door het Corona-virus kon niet alles uitgevoerd worden. Daarom hebben de Historische Kringen ervoor gekozen om bij te dragen aan de ontwikkeling van Remise E tot beleefbaar element van Fort Nieuwersluis. In de remise zijn enkele platen van de tentoonstelling rond Weerbaar Water te bezichtigen.
Met de bijdrage van de Historische Kringen heeft Natuurmonumenten onder meer de remise kunnen voorzien van een trap naar de kelder, verlichting kunnen aanbrengen in de lichtgang, een grote luchtfoto en ander beeldmateriaal kunnen laten drukken op vochtbestendig materiaal en bankjes voor de bezoekers kunnen maken.

Lopen door de lichtgang
Rond 1880 werden veel forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorzien van remises: een opslagplek voor kanonnen en munitie. Op Fort Nieuwersluis kwamen drie remises, waaronder remise E, waarin het geschut veilig stond tegen vijandelijke beschietingen. Bovenop het gebouw lag een metersdikke laag aarde ter bescherming van gebouw en opgeslagen spullen.

In de kelder van de remise is een kelder, die destijds als werkplaats en als opslagplaats van munitie diende. Op de begane grond stonden de kanonnen en er lag een grijpvoorraad munitie in de bergingen. Bezoekers kunnen vanaf april 2023 een kijkje nemen in de munitiekelder én door de lichtgang lopen. Bij gebrek aan elektriciteit werd de munitiekelder destijds verlicht met olielampjes. Om te voorkomen dat het buskruit in contact kwam met het vuur uit de lampen, bouwde men een gang met nissen -voorzien van dik glas- om het buskruitmagazijn heen.

Rondleidingen
Op de website van Natuurmonumenten is meer informatie te vinden over de rondleidingen op Fort Nieuwersluis. Kijk op: https://www.natuurmonumenten.nl/beleef-de-forten-in-de-vechtplassen
(Bron:  website RTV Stichtse Vecht)

---------------------------------------------------------------------------

 

Bron: Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie -  Fotograaf: Stichting Aquarius

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE KRIJGT FELBEGEERDE UNESCO WERELDERFGOED STATUS

 

 Door de Historische Kringen van Maarssen, Breukelen en Loenen is samengewerkt in het project Weerbaar Water om op die manier een bijdrage te leveren in het traject om de UNESCO Werelderfgoedstatus te krijgen. Heel blij dat 't gelukt is! Voor overheden en eigenaren van forten etc. betekent deze erkenning wel dat de instandhouding van deze monumenten geborgd moet blijven. 


De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft de felbegeerde status van Unesco Werelderfgoed gekregen. Daarmee komt een lang gekoesterde wens van de provincie Utrecht in vervulling, dat hoopt dat de status er onder meer voor zorgt dat de waterlinie uitgroeit tot een toeristische trekpleister.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie komt op de lijst te staan onder de naam 'Hollandse Waterlinies', omdat ook de Stelling van Amsterdam hierin wordt meegenomen. De Waterlinie is een complex aan sluizen, vestingen en forten dat eind negentiende eeuw dienst deed als verdedigingslinie. Door heel de provincie zijn nog sporen van het kolossale verdedigingswerk te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de Lunetten in Utrecht, of Fort bij Rijnauwen en Fort Jutphaas of Fort Nieuwersluis en Fort Nigtevecht.
Aan de uitverkiezing ging een jarenlange voorbereiding vooraf. We mogen trots zijn op deze internationale erkenning. Maar laten we nu niet vergeten, dat er met de erkenning ook een grote verantwoordelijkheid komt: er heel goed voor te zorgen. Door deze inschrijving heeft Nederland zich aan dat doel internationaal gecommitteerd."
Bron: o.a. TV-Utrecht

 fort Nieuwersluis - nu ook Unesco Wereld Erfgoed - en de "kazernekeuken ook "lekker" dichtbij ! 

 

---------------------------------------------------------------------------
NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE GENOMINEERD VOOR WERELDERFGOED
Op 6 april jl. berichtte de UNESCO dat besloten was om de 44ste World Heritage Conference dit jaar online te laten plaatsvinden vanuit Fuzhou in China tussen 16 en 31 juli. Op de agenda van deze 44ste Werelderfgoed vergadering staat de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Begin juni, ongeveer 6 weken vóór de vergadering, wordt het advies van ICOMOS verwacht, het adviesorgaan van UNESCO. We hopen natuurlijk dat het advies van ICOMOS positief is en dat er tijdens de Werelderfgoed vergadering tussen 23 en 27 juli besloten wordt om de Nieuwe Hollandse Waterlinie toe te voegen aan de Stelling van Amsterdam. De beide linies kunnen daarna samen verder als een Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies. Vorig jaar werd de 44ste vergadering, in verband met Covid-19, tot nader order uitgesteld in de hoop de vergadering live te kunnen laten plaatsvinden. Bij UNESCO in Parijs is nu besloten om de vergadering online te houden.
Voor de Historische Kring Loenen is dit ook van belang omdat veel elementen van de NHW binnen ons gebied liggen en we samenwerken met de HK’s Maarssen en Breukelen binnen het project “Weerbaar Water”.

---------------------------------------------------------------------------

Boek “De Nieuwe Hollandse Waterlinie in het Vechtplassen gebied” van Douwe Koen.
Tijdens de afsluiting van Open Monumentendag op 14 september jl. werd het prachtige en rijk geïllustreerde boek “ten doop” gehouden. Het beschrijft de  bijzondere geschiedenis van dit historisch militair erfgoed. Een geschiedenis die ook nog zichtbaar is in onze omgeving.  

Verkrijgbaar via de Historische Kring Loenen bij Maarten Bootsma ( m-c-bootsma@hetnet.nl ).   Prijs voor leden: € 8,--.   

Ook een leuk cadeau !